CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SƠN HOÀN HẢO

Địa chỉ: Đường 2B, Khu công nghiệp Đồng An, Thị Xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Tel: 84 274 3783166 – Fax: 84 274 3783167
Email: sale@pftvn.com

ROBOT PHUN SƠN & SƠN TỰ ĐỘNG

Phù hợp cho việc sơn chất lượng hoàn thiện. Hầu hết sử dụng trong ngành tự động và một bộ phận ngành nhựa.
Phun tự động

Robot sơn