CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SƠN HOÀN HẢO

Địa chỉ: Đường 2B, Khu công nghiệp Đồng An, Thị Xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Tel: 84 274 3783166 – Fax: 84 274 3783167
Email: sale@pftvn.com

NGÀNH CÔNG NGHIỆP SẮT, THÉP

Hệ thống sơn tủ thép

Hệ thống sơn đồ nội thất bằng thép


Hệ thống sơn chi tiết thépHệ thống sơn bếp gas

Hệ thống sơn khung kệ
Hệ thống sơn máy may công nghiệpHệ thống sơn các chi tiết thép IKEA