CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SƠN HOÀN HẢO

Địa chỉ: Đường 2B, Khu công nghiệp Đồng An, Thị Xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Tel: 84 274 3783166 – Fax: 84 274 3783167
Email: sale@pftvn.com

Liên hệ

Công ty TNHH Công Nghệ Sơn Hoàn Hảo
Đường 2B, Khu công nghiệp Đồng An, Huyện Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Tel: 84 274 3783166 – Fax: 84 274 3783167
Email: sale@pftvn.com
Website: www.pftvn.com

Văn phòng đại diện
29 Thụy Khuê, lầu 2, P. Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam
Tel: 84.24 3728 2253 – Fax: 84 24 3728 2254

(*):Yêu cầu không để trống