CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SƠN HOÀN HẢO

Địa chỉ: Đường 2B, Khu công nghiệp Đồng An, Thị Xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Tel: 84 274 3783166 – Fax: 84 274 3783167
Email: sale@pftvn.com

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI, KHÍ THẢI

Được thiết kế với công suất tương thích trong ứng dụng song hành cùng với hệ thống tiền xử lý hóa chất để xử lý và loại bỏ các chất độc gây ô nhiễm như: axit phosphoric, sắt, axit khoáng, chất natri cacbonat có hại cho da – trước khi thải ra đường ống nước thải.


Nhà máy xử lý nước thải do công ty chúng tôi thiết kế luôn đáp ứng được các yêu cầu địa phương cũng như nước ngoài về tiêu chuẩn môi trường và pháp lý.



Hệ thống xử lý nước thải



Hệ thống xử lý khí thải