CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SƠN HOÀN HẢO

Địa chỉ: Đường 2B, Khu công nghiệp Đồng An, Thị Xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Tel: 84 274 3783166 – Fax: 84 274 3783167
Email: sale@pftvn.com

HỆ THỐNG TIỀN XỬ LÝ

1. HỆ THỐNG XỬ LÝ NHÚNG HÓA CHẤT


Một hệ thống bao gồm các bể nhúng tiền chế vận hành tiện lợi nhờ hệ thống palăng nâng chuyển các sản phẩm cần xử lý nhúng vào trong các bể hóa chất. Thiết kế của hệ thống tùy thuộc vào số lượng các bước xử lý và đặc tính sản phẩm cần xử lý hóa chất trước khi sơn. 


Hệ thống tiền xử lý nhúngHệ thống tiền xử lý nhúng tự động


2. HỆ THỐNG XỬ LÝ PHUN HÓA CHẤT


Một hệ thống bao gồm các phòng phun, vòi phun, bơm, đường ống, bồn chứa, được thiết lập dưới dạng đường hầm, nơi dây chuyền chạy xuyên qua, và sản phẩm được xử lý. Thiết kế của hệ thống tùy thuộc vào số lượng các bước xử lý và đặc tính sản phẩm cần xử lý hóa chất trước khi sơn.


Hệ thống tiền xử lý dạng phun