CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SƠN HOÀN HẢO

Địa chỉ: Đường 2B, Khu công nghiệp Đồng An, Thị Xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Tel: 84 274 3783166 – Fax: 84 274 3783167
Email: sale@pftvn.com

HỆ THỐNG BĂNG TẢI CHUYỀN

Các vật liệu sử dụng trong hệ thống dây chuyền tương thích mọi yêu cầu của khách hàng, kể cả các ứng dụng trong thiết kế đặc thù của khách hàng.


Dây chuyền sử dụng xích truyền động trên dầm chữ I tải trọng cao


Băng tải sàn


Dây chuyền sử dụng xích truyền động trên ray treo khép kín tải trọng trung bình